Thursday, March 4, 2010

PROGRAM KEM SAINS TING 2 TAHUN 2009

1. Latar belakang Program

Kem ini telah dianjurkan dibawah program K- teroka berfokuskan pelajar tingkatan dua.Ianya merupakan satu langkah untuk memupuk budaya penyelidikan serta memberi pendedahan awal serta peluang melibatkan diri secara tidak langsung dalam bidang sains.

2. Objektif Program

(a) Memberi pendedahan luar kepada pelajar tentang penyelidikan berkaitan.
(b) Menanam rasa minat pelajar terhadap bidang rekacipta serta jati diri.
(c) Memberi peluang kepada pelajar menjalani aktiviti secara lebih berkesan dengan bantuan penceramah serta guru yang berpengalaman.
(d) Menimba ilmu pengetahuan sains Islam

2. Rasional / justifikasi program

Melalui aktiviti hands on,pelajar dapat mencungkil bakat serta kreativiti menghasilkan sesuatu yang dapat menguji minda seterusnya mengalakkan pelajar dalam bidang rekacipta. Rasionalnya ia merupakan kesinambungan kepada pengklusteran R&D sekolah.


3. Tarikh Program :

14 dan 15 Oktober 2009


4. Tempat program :

14 Oktober – Tapak Perkhemahan Hutan Rekreasi Ayer Keroh - Taman Botanikal
15 Oktober – Zoo Melaka
PERSEMBAHAN TERBAIK
THE BLUES
REKABENTUK
CYBERKIDS
PORTABLE (KEBOLEHFUNGSIAN)
BLACK IN WHITE
KESELURUHAN
CYBERKIDS


No comments:

Post a Comment